Aedniku ja Maastikuehitaja kutseeksam toimub 11-12.02.2014 Räpina Aianduskoolis

Avaldused ja muud lisadokumendid kutse taotlejatel palun saata ainult elektrooniliselt aadressil katrin.uurman@aianduskool.ee
Kutseeksamil osalemise avalduste esitamise tähtaeg on 03.02.2014.

NB! Aedniku kutseeksam toimub ainult juhul, kui eksami sooritajaid on vähemalt 10.

Täpsema info kutse andmise korra ja kutsestandardite kohta leiate Eesti Aiandusliidu kodulehelt www.aiandusliit.ee  või Kutsekoja kodulehelt www.kutsekoda.ee

Aedniku ja Maastikuehitaja kutseeksamit koos kooli lõpueksamiga sooritaval õpilasel on vajalik esitada järgnevad dokumendid:

  • avaldus
  • isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID kaart)

Räpina Aianduskoolis mitte õppivatel Aedniku ja Maastikuehitaja kutseeksami sooritajatel ning kutse taastõendamise eksamile tulijatel esitada:

  • avaldus
  • CV
  • haridust tõendava dokumendi koopia
  • Aednik I  ja Maastikuehitaja II kutse taotlemisel on nõutav kutsealane koolitus ning vähemalt 1-aastane erialane töökogemus
  • õiend tööandjalt jätkuva töökogemuse kohta
  • Maastikuehitaja III taotlemisel on nõutav kutsealane koolitus ja vähemalt 3-aastane erialane töökogemus.
  • kutseeksami tasu maksmist tõendav maksekorraldus

Aedniku kutseeksami tasu on 200,00 EUR-i.                                                                             Maastikuehitaja kutseeksami tasu on 320,00 EUR-i.

Alus: Toiduainetetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu otsus 29.12. 2011 aastal nr. 13 

Räpina Aianduskoolis mitte õppivatel kutseeksami sooritajatel palun kutse andmise tasu kanda Eesti Aiandusliidu a/a SEB 10002018938000