Aedniku ja floristi kutseeksam 28.-30.06.2016 Räpina Aianduskoolis

Avaldused ja muud lisadokumendid aedniku ja floristi kutse taotlejatel palun saata ainult elektrooniliselt aadressil anneli.hirmo@aianduskool.ee.

Kutseeksamil osalemise avalduste esitamise tähtaeg on 20.06.2016.

Eksami korraldust puudutavatele küsimustele vastavad Räpina Aianduskooli aianduse eriala juhtõpetaja Urmas Roht (urmas.roht@aianduskool.ee) ja floristi eriala juhtõpetaja Indrek Kaeli (indrek.kaeli@aianduskool.ee).
Täpsema info kutse andmise korra ja kutsestandardite kohta leiate Eesti Aiandusliidu kodulehelt www.aiandusliit.ee või Kutsekoja kodulehelt www.kutsekoda.ee.

Aedniku ja floristi kutseeksamit koos kooli lõpueksamiga sooritaval õpilasel on vajalik esitada järgnevad dokumendid:
• vormikohane avaldus aednikule, floristile;
• isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID kaart).

Räpina Aianduskoolis mitte õppivatel aedniku ja floristi kutseeksami sooritajal ning kutse taastõendamise eksamile tulijatel esitada:
• avaldus;
• CV;
• haridust tõendava dokumendi koopia;
• florist, tase 4 kutse taotlemisel on nõutav nooremaednik, tase 3 kompetentside olemasolu;
• aednik, tase 4 kutse taotlemisel on nõutav nooremaednik, tase 3 kompetentside olemasolu;
• õiend tööandjalt jätkuva töökogemuse kohta;
• kutseeksami tasu maksmist tõendav maksekorraldus.

Aedniku kutseeksami tasu on 200,00 EUR-i.
Floristi kutseeksami tasu on 205,00 EUR-i.
Alus: Toiduainetetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu otsus nr. 13 29.12.2011.

Räpina Aianduskoolis mitte õppivatel kutseeksami sooritajal palun kutse andmise tasu kanda Eesti Aiandusliidu a/a SEB EE571010002018938000.

Räpina Aianduskoolis õppivale kutseeksami sooritajale on kutseeksamil osalemine tasuta.