Aasta õpilane ja Aasta töötaja 2016

Reta Poolak on tubli, motiveeritud aianduse erialal õppija. Räpina õpingute kõrval õppis ta Olustveres kaugõppe vormis mesindust. Reta on praktikakohtadeks valinud erinevad ettevõtted, lähtudes põhimõttest, et saada mitmekülgne praktiliste oskuste pagas. Juhendajate sõnul on tegemist väga tööka ja õpihimulise praktikandiga. Alati koostöövalmis õpilasesinduse liige. Osales koos teiste kursusekaaslastega Maasikasõprade projektis. Saavutused: 2. koht koolisisesel aednike võistlusel Noor Aednik 2016; 3. koht vabariiklikul võistlusel Noor Aednik 2016. Maaelu Edendamise Sihtasutus valis Reta 2016. aasta sügisel parimaks maamajanduse eriala õpilaseks Eestis.

Külli Nõmmistu on aianduskooli raamatukogus töötanud palju aastaid. Lisaks raamatukoguhoidja tööle on ta silma paistnud kooli ürituste organiseerimise ja läbiviimisega, pälvides õpilaste ja kolleegide austuse. Kooli ajalehe „Aeg & Vaim“ toimetajana on ta oluliselt kaasa aidanud kooli väärtuste ja positiivse maine kujundamisele.