2016/17 õa avaaktus esmaspäeval, 29. augustil (statsionaarse õppe õpilastele)

Päevakava*:

Kell 10.00 Integratsioonikursusel kursusejuhataja tund (ruumis 201)

Kell 11.00 aktus. Järgneb pildistamine. Lõuna.

Päev jätkub:

1.kursustel:
Kell 13.40 – 14.40 Kursusejuhataja tund (aedniku ja maastikueriala õpilastele ruumis 201, floristi eriala õpilastele ruumis 226)
Kell 14.50 – 15.50 Tööohutusalane instrueerimine (seminariruumis)

integratsioonikursusel:
Kell 13.40 – 14.40 Tööohutusalane instrueerimine (ruumis 334)
Kell 14.50 – 15.50  Eesti keele tund (ruumis 226)

2.-3. kursustel:
Kell 13.40 – 15.50 erialatunnid (vt tunniplaani)

*mittestatsionaarse õppe õpilastele toimub infotund 1. sessioonil