NB! Kursus täitunud! Новые направление и техники в флористике. 24. nov. 2014, vene keeles, Jõhvis, tasuta

NB! Kursus täitunud! Registreerumine lõpetatud.

Новые направление и техники в флористике

Koht: Jaama 14, Jõhvi
Aeg: 24.nov. 2014 kell 10.00
Koolituspäevad: 24.-26.nov ja 1.-2.dets.2014
Maht: 40 tundi
Keel: vene keel, vajadusel ka eesti keel
Hind: tasuta, koolitust toetab Eesti riik ja Euroopa Liit

Sihtrühm:
Lillepoe müüjad-klienditeenindajad, lilleseade ringide juhendajad.
Madala või aegunud kvalifikatsiooniga lillepoe müüjad- klienditeenindajad ja lilleseade ringide juhendajad

Õpiväljundid
Kursuse läbinu:
* valmistab ette ja hoiab korras vajalikud töövahendid
* kirjeldab ja oskab kasutada uusi tehnilisi võtteid
* kasutab erinevaid materjale uute võtete teostamisel
* kombineerib erinevaid materjale lilleseade tööde teostamisel
Õppe sisu:
I auditoorse töö teemad nimetused ja mahud tundides – 5h
1. Materjal ja töövahendid 1h
2. Trendid ( Hooajatrendid ja aasta trendid, nende tutvutamine. Vastavalt uute suundade tekkimisele ja tehniliste materjalide leiutamisele täieneb antud valdkond ) 2h
3. Uued tehnilised võtted: vahatamine, traatkarkasside valmistamine, paberi valmistamine, liimitud karkassid PVA liimist, liimitud karkassid kuumast liimist, traadi heegeldamine, tehniliste materjalide (metalli, puidu, paberi, plastiku, klaasi, tekstiili, vildi) kasutamine uute võtete teostamisel. 2h
II. praktilise töö lühikirjeldus nimetused ja mahud tundides – 35h
* Erinevate materjalide ja vahendite vahatamine 4h
* Traatkarkasside valmistamine (erinevad traadid ja erinevad karkassid)6h
* Liimitud karkasside 3h
* Ümbriste kasutamine 3h
* Traadi heegeldamine (ümbrised, karkassid) 6h
* tehniliste materjalide kasutamine (metalli, klaasi, puidu, plastiku, metalli, tekstiili, vildi) uute võtete teostamisel 6h
* erinevate materjalide kombineerimine lilleseade tööde teostamisel 7h

Nõuded õppe lõpetamiseks,
* 80% õppekava läbimine
* Arvestuse positiivsele tulemusele sooritamine
Hindamine on mitteeristav
Arvestustöö – koolitusel osalejal valmib kursuse lõpuks arvestustöö. Arvestustöös hinnatakse tehnilist teostamist, esteetilisust

Põhilektori või -õppejõu andmed:
Indrek Kaeli; indrek.kaeli@aianduskool.ee
Räpina Aianduskooli floristika eriala kutseõpetaja, meisterflorist, ikebana professor, FEUPF kohtunik
Tema juhendamisel ja abil on toimunud mitmed workshopid ja floristikavõistlused Eestis, Lätis, Soomes, Venemaal

Новые направление и техники в флористике