Свадебные и похоронные композиции. Pulma- ja leinaseaded.

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne
Koht: Kohtla-Järve, Ida-Virumaa
Aeg: NB! JÄÄB ÄRA jätkuvate haiguspuhangu tõttu!
Maht: 40 ak tundi (33 kontakttundi)
Koolitaja: Indrek Kaeli
Õppekeel: vene keel

Sihtrühm: Erialase floristi hariduseta või aegunud oskustega täiskasvanud, kes töötavad lillepoes või kultuuriasutustes või koolides ringi juhendajana, soovides omandada uut osaoskust. 
Koolituse alustamise nõuded: Algteadmised floristikas.
Koolitusele tulija ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis tasemeõppes.

Kursuse läbinu:

  1. Tunneb ja rakendab oma töös kompositsiooni ja disaini põhialuseid.
  2. Oskab valmistada pruudikimpe ja rinnanõelu.
  3. Oskab valmistada pärjaalust ja oskab seda dekoreerida lilledega.
  4. Oskab valmistada leinakimpu.

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 27.12.2019 käskkirja nr 1.1-2/19/346 alusel.
Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega https://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus/taiend-oppekorraldus/ 

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.
NB! Registreerumisvormi isikuandmete väljad palume täita ladina tähtedega! Põhjenduse/lisainfo välja võib täita kirillitsas.

Kursusele registreerumise vorm

Andmed koolitusel osaleja kohta:


Ees- ja perekonnanimi *
Isikukood *
Töökoht ja amet *
Telefon *
E-post *
Elukoha aadress *
Haridustase *
Põhjendus ja lisainfo *
Olen tutvunud täienduskoolituse õppekorralduse ja kursuse õppekavaga. *

Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Õppegrupi moodustamisel eelistab komisjon sihtgruppi kuulujaid.