Vastuvõtt

2017. aasta sügissemestril alustavasse õpperühma võetakse vastu 8 õpilast.
Õpilaste sisseastumisdokumentide esitamise periood on 01.04-30.06.2017.

Õpingud algavad 4. septembril 2017. aastal.
Õpilaskandidaate kutsume eelkutseõppe laagritesse 24 – 27. juulil või 14 – 17. augustil 2017.

Vastuvõtukomisjon vormistab oma otsuse 18. augustil 2017. aastal. Õppetöö algab 4. septembril.

Oodatud on eriti põhikooli toimetuleku õppekava alusel lõpetanud õppurid!

Täpsem info:
Huko Laanoja, huko.laanoja@aianduskool.ee, tel: 53 967 369

Sisseastumiseks vajalikud dokumendid:

– isikutunnistuse koopia;
– arstitõend;
– 4 fotot 3×4 cm;
– lõputunnistus või selle koopia ja hinneteleht või selle koopia;
– vanema või hooldaja kirjalik nõusolek õppima asumiseks;
– vastuvõtu avaldus.
– õpilast ja tema harjumusi kirjeldav kirjutis lapsevanema/hooldaja poolt 1 A4

Dokumentide vormid:

  1. Lapsevanema nõusolek
  2. Vastuvõtu avaldus