Vaba aeg

Õpilastel on võimalik koolis tegeleda spordiga, osaleda huviringide tegevuses või osaleda õpilasomavalitsuse töös. Koolil on võimla, kus õhtuti tegutsevad spordiringid. Samuti osalevad meie õpilased Räpina linna rahvamaja isetegevusringide töös ning õpivad Räpina Muusikakoolis. Kõikides ühiselamutes on olemas jõusaalid.
Toimuvad koolisisesed võistlused sportmängudes ning erinevad kursustevahelised võistlused (nt kord kuus toimuv kursustevaheline mälumäng), millest tehakse kokkuvõte kevadel.

Täpsemat infot huviringide kohta annab Heini Lumpre. E-post: heini.lumpre@aianduskool.ee  tel: 518 3758

ÕPILASÜRITUSED II poolaasta 2016/17 õa

 • Infovahetund (17.01)
 • Aianduse teemanädala näitus ja loominguline võistlus ( 23.-27.01, 20.-24.02, 27.-31.03, 24.-28.04, 22.-26.05)
 • Aasta Õpilase valimised (7.02)
 • Sõbrapäev (14.02)
 • Omaloomingu konkurss (14.02)
 • Maastikuehituse eriala lõpuaktus (17.02)
 •  EV aastapäeva (99) aktus ja vastuvõtt kooliperele (23.02)
 • Vastlapäev (1.03)
 • Emakeele nädal (13.-17.03)
 • Naljapäev (1.04)
 • Aianduse päev. Aednike kutsemeistrivõistlused ( koolisisene) (5.04)
 • Mälumäng õpilastele (19.01, 9.02, 16.03, 6.04.)
 • Noor Meister 2017 (4.-5.05)
 • Kutsekoolide suvepäevad (25. – 27.05)
 • Avatud uste päev (26.05)
 • Keskkonnapäev ( 26.05)
 • Floristipäev (26.05)
 • Räpina „Hea kodu päevad“ (26.-27.05)
 • Lõpuaktus (30.06)

RINGID 2016/17 õa

Jrk Ringi nimetus Juhendaja Toimumise aeg Toimumise koht
1 Psühholoogiaring Toivo Niiberg liikuvalt 223
2 Muusikaring Arno Tamm E 18.30 213
3 Kunstiring/käsitöö Mari Eensaar K 16.00-18.00 220
4 Aiandus-pookimine Sirje Tooding veebruar-märts 6x2t
5 Stuudiofotograafia Indrek Kaeli kokkuleppel 102
6 Rühmvõimlemine Irmen Nagelmaa T 16.30-17.30 saal
7 Eesti keel Urve Grünberg E 16.00-17.00 208
8 Matemaatika Valdur Truija T 17.00-18.00 311
9 Inglise keel Maret Hunt N 16.00-17.00 208
10 Nutiring Katrin Uurmann üleneljapäeviti 16.30 329
11 Spordiringid Heini Lumpre E,K,N 17.00-19.00 võimla
12 Aeroobika Triinu Arund E 19.00-20.00 võimla

*Infot Räpina Rahvamaja ringide kohta leiad kooli fuajeest stendilt.

SPORDIALANE INFO

Võimla – õhtused treeningud võrkpallis ja saalijalgpallis. Vaata plaani!
Jõusaal (koolimajas, ruum 125) – kasutuses vabalt kõikidele õpilastele, s.h. sessioonõpe. Pidevalt avatud. Dušš!
Jõusaal (Sireli ja Jõe tn. õpilaskodus) – võtme jagamine kasvatajate kaudu
Lauatennis (koolimajas, ruum 124) – samuti kõikidele vabalt kasutada
Lumeperioodil suuskade laenutamine – kehalise kasvatuse õpetaja kaudu
Spordiinventari kasutamine ja laenutamine on tasuta!
Lähem info kehalise kasvatuse õpetajalt: Heini Lumpre 51 83 758

Räpina Loomemaja

(kontakt: leo@ariabi.ee, 521 8202; helina@ariabi.ee, 5301 0830)
Paberikoda – paberi valmistamine
Kunstikoda
Savikoda
Klaasikoda
Kangakoda
Õmbluskoda
Käsitöökoda
Köitekoda
Pruulikoda
Rahvaköök
Täpsem info: http://www.rapinaloomemaja.ee/

MTÜ Räpina Avatud Noortekeskus

(ajutistelt Kooli 5, Räpina Linnaraamatukogu kõrval (Skatepark vastas)). Kontakt: 55982063, ank@rapinanoortekeskus.ee
Avatud kõigile noortele vanuses 7-26. Koos käime looduses, kokkame, disainime ruume ja teeme palju muud põnevat.

Räpina Muusikakool

(asukoht: Sillapää loss). Kontakt: 799 9530, muusikakool@rapina.ee
Erialad: klaver, akordion, lõõtspill, flööt, plokkflööt, klarnet, saksofon, trompet, kornet, tromboon, saxhorn, tuuba, kitarr, basskitarr, kontrabass, jazzklaver, jazzimprovisatsioon, laul.
Põhi-, vaba- ja üldkultuuriline õpe kuni 26-aastastele noortele.