Töökohapõhine õpe

HALJASALADE HOOLDAJA töökohapõhine õppegrupp alustas õppetööd 3. aprillil 2017.

Ootame Sind õppegrupiga liituma! On veel vabu kohti ja veel pole hilja alustada. 🙂

Haljasalade hooldaja (maastikuehitaja osakutse, tase 4)

Õppima asumiseks palun esitada järgmised dokumendid:

Dokumendid palume saata aadressile priit.karjane@aianduskool.ee või posti teel Räpina Aianduskool Pargi 32, Räpina 64505 Põlvamaa.

Lisainfo: Priit Karjane, tel. 5627 1215

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne PRÕM+ESF
Töökohapõhise õppe korral toimub praktiline väljaõpe ettevõttes (vähemalt 2/3 õppe ajast). Õpilane omandab seal teadmisi,oskusi ja hoiakuid tööülesandeid täites. Ülejäänud ajal toimub õpe koolis.

Õpe lõpeb kutseeksamiga ja selle edukal läbimisel saab lõpetaja vastava eriala ja taseme kutsetunnistuse.

TÖÖANDJAL ON VÕIMALUS:
• koolitada kooli abil endale uus oskustöötaja;
• täiendkoolitada kooli abil enda olemasolevat töötajat;
• aidata koolida sektori oskustöötajaid, kasvatades nii sektori konkurentsivõimet.

ÕPILASEL ON VÕIMALUS:
• ühitada töötamine ja õpingud;
• õppida professionaalidelt nii töökohal kui koolis;
• omandada aedniku baasoskused.

Õpe toimub kolmepoolse lepingu (õpilane, ettevõte, kool) alusel. Lepingus on kirjas osapoolte ülesanded ja vastutus, õppe- ja töökorraldus ning tasu maksmise tingimused.

Õpilane saab õppeperioodi ajaks Räpina Aianduskoolis:
• tasuta hommiku- ja lõunasöögi;
• majutuse õpilaskodus (4 eur öö).

Õpilasel on õigus koolilt taotleda seadusega ettenähtud korras:
õppetoetust;
hüvitist sõidukulude katteks kooli ja kodu vahet ühistranspordiga sõitmiseks.

Täiendav info:
Räpina Aianduskooli töökohapõhise õppe koordinaator Priit Karjane, tel. 5627 1215, e-mail priit.karjane@aianduskool.ee

Töökohapõhise õppe kohta vt ka siit