Arendusosakond

töötajate e-posti aadressid: eesnimi.perekonnanimi@aianduskool.ee

Nimi

Amet

Telefon

Peeter Huuse  IT-tugi  
Heini Lumpre Huvijuht (õpilasüritused, sport)  
Janely Trahv Projektijuht 5400 4090
Külli Nõmmistu Raamatukoguhoidja (üritused, huviringid)  5629 2213
Irma Samoldina Õpilasomavalitsuse töö koordinaator  
Meelike Kruusamäe Infospetsialist 5626 9222