Arendusosakond

töötajate e-posti aadressid: eesnimi.perekonnanimi@aianduskool.ee

Nimi

Amet

Telefon

Elmar Peterson IT spetsialist 523 9179
Heini Lumpre Huvijuht (huviringid, sport)
Janely Org Projektijuht 5400 4090
Külli Nõmmistu Raamatukoguhoidja (info, üritused)  5629 2213
Svetlana Tund Huvitegevus (õpilasomavalitsus, üritused)
Lüüli Kiik Infospetsialist 5626 9222