Raietöölise väljaõppe koolitus

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina

Maht: 114h
Hind: 650 €
Aeg: märts 2018 

Sihtrühma kirjeldus:
Erialase hariduseta täiskasvanud ja/või väikeettevõtjad (inimesed, kellel puudub metsanduse haridus või raietöölise kutse, mis takistab neil töötamast metsa raie- ja hooldustöödel, metsauuenduste rajamisel ja hooldamisel või oma väikeettevõtluses teenuse pakkumist ning kes soovivad valmistuda 3.taseme kutseeksamiks).

Koolituse alustamise nõuded:
– looduses orienteerumisvõime,
– hea füüsiline vastupidavus.

Koolituse läbinu:
1. kasutab ja hooldab võsa- ja kettsaagi ning teisi töö- ja turvavahendeid;
2. teab ja oskab rajada metsauuendust;
3. hooldab metsauuendust ja teeb valgusraiet;
4. teeb hooldus- ja uuendusraiet;
5. tunneb erinevaid lepingutüüpe ning omab ülevaadet FIE-na ja äriühinguna tegutsemise erisustest;
6. on ettevalmistatud raietöölise tase 3 kutseeksamiks.

ÕK _Raietöölise 3.taseme koolitus ja kutseeksamiks ettevalmistamine

Kususel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine. Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.

Kursusele registreerumise vorm

Andmed koolitusel osaleja kohta:


Nimi *
Isikukood *
Aadress *
Töökoht ja amet *
Haridustase *
Telefon *
E-post
Aeg:
Koht *
Põhjendus ja lisainfo

Koolituse eest tasuja andmed kui maksja pole sama isik


Maksja andmed