Puittaimede vegetatiivne paljundamine

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Koht: Räpina Aianduskool , Pargi 32, Räpina
Aeg: Kinnitatakse hiljemalt 15. jaanuar 2019
Maht: 32 tundi

Sihtrühm:
• Aiandusliku hariduseta aianduslikule tööturule sisenejad, kelledel puudub puukoolis töötamiseks vastav kompetents;
• Eelistatud on aegunud oskustega 50+ inimesed ja keskhariduseta täiskasvanud;

Koolituse läbinu :
Tunneb ja kirjeldab erinevate puittaimeliikide vegetatiivse paljundamise viise ning spetsiifilisi töövõtteid.
Paljundab leht- ja okaspuid pistokste, haljaspistikute ning pookimisega.

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 23.05.2018 nr 1.1-2/18/221 käskkirja alusel.
Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.