Puittaimede talvitumiseks ettevalmistamine

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Koht: Räpina Aianduskool , Pargi 32, Räpina
Aeg: 17. – 19. oktoober 2018 
Õppepäevade kestus: 17.okt.kell 13.00 – 19.00,
18.okt. 8.30 – 17.30 ja 19.okt 8.30 – 17.00
Maht: 32 tundi

Sihtrühm:
• haljastustöötajad, kellel puudub erialane kutseharidus ja kompetents;
• aegunud oskustega 50+ inimesed;
• haljastust pakkuvad väikeettevõtjad.

Koolituse läbinu :
• oskab lähtuda puittaime talveks ettevalmistamisel liigi kasvukoha nõuetest,
• hindab puittaime sügisväetamise vajadust ning valib väetamiseks sobilikud väetised,
• lõikab liigi omapärast lähtuvalt puittaime tagasi, et tagada talvitumine ning lihtsustada puittaime katmist (näiteks: roosid, elulõngad jt katmist vajavad puittaimed),
• valib puittaime liigile sobiliku talvekatte materjali ning teostab katmise.

ÕK_Puittaimede talvitum.ettevalmistamine

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 23.05.2018 nr 1.1-2/18/221 käskkirja alusel.
Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Kursusele registreerumise vorm

Andmed koolitusel osaleja kohta:


Nimi *
Isikukood *
Aadress *
Töökoht ja amet *
Haridustase *
Telefon *
E-post *
Aeg:
Koht
Põhjendus ja lisainfo *