Praktika välisriikides 2018

Logo

Kandideerimine 2018 aasta praktikatele Erasmus+ õpirändeprojekti “Räpina Aianduskool õpib Euroopas!” on lõppenud.

Kandideeris kokku 47 õpilast.

Komisjon valis välja 34 õpilast, kes saavad minna välispraktikale.

Kõigile osalejatele on otsusest  teatatud e-kirja teel.

1. Mis on Erasmus+ programm?

Senised koostööprogrammid „Euroopa elukestva õppe programm“, „Euroopa Noored“ ning Euroopa komisjoni rahvusvahelised kõrgharidusprogrammid on viidud ühise katuse alla ja liidetud juurde spordiprogramm. Uue programmi nimi on Erasmus+ ning selle periood on 2014-2020.  http://adm.archimedes.ee/erasmusplus/

Räpina Aianduskool esitas projekti “Räpina Aianduskool õpib Euroopas! / Räpina School of Horticulture studies in Europe!” ja sai SA Archimedese Erasmus+ programmist toetuse 153 736.- eurot perioodiks 01.06.2016 – 31.05.2018.

Nimetatud projekti raames saavad minna õpirändele  68 õpilast ja 18 töötajat. Praktikad toimuvad: Inglismaal,Taanis,  Soomes, Prantsusmaal, Saksamaal, Austrias. Praktikad on suunatud aianduse, maastikuehituse, floristika, keskkonnakaitse ja tekstiilkäsitöö erialade statsionaarse  ja sessioonõppe õpilastele.

2. Miks kandideerida?

Õpirändeprojektide eesmärgiks on arendada õpilaste erialaseid kutseoskusi ning anda uusi teadmisi õpitaval erialal meie partnerkoolide praktikabaasides töötades. Lisaks saadud oskustele, teadmistel ja kogemustele arvestatakse välismaal sooritatud praktika ettevõttepraktika osana vastavalt sooritatud tundide mahule.

Välispraktika alleesmärgiks on tõsta ka õppurite ettevõtlikkust ning suurendada nende võimalusi edukaks konkureerimiseks tööturul. Erialase terminoloogia kinnistamine võõrkeeles ning rahvusvahelise suhtlemiskogemuse saamine aitavad noortel soovi korral tööle asuda ka väljaspool Eestit. Kõik osalejad saavad Europassi Õpirändetunnistuse, mis on rahvusvahelistelt kehtiv tunnistus ja abiks töö leidmisel.

Projekti rahadest tasutakse õpirändele minejatele transport sihtkohta ja tagasi. Samuti on ette nähtud päevarahad, millest tasutakse majutus, toitlustus ja reisikindlustus.  Nendest üle jääva raha saab õpilane ülekandena oma kontole (tavaliselt kolmes jaos: nädal enne praktikale sõitu, praktika teisel nädalal ning viimase ülekande siis, kui õpilane on projektijuhile tagastanud nõutud dokumendid). Samuti läbib õpilane keelelise- ja kultuurilise ettevalmistuse, mis aitab tal uues keskkonnas paremini hakkama saada.

3. Kuidas kandideerida?

Kandideerimiseks esita  avaldus, Europassi CV  (inglise või saksa keeles, soovitavalt koos fotoga) ja võõrkeelne motivatsioonikiri (kuni 1 A4 lk) Räpina Aianduskooli projektijuhile elektrooniliselt aadressil janely.org@aianduskool.ee

Lisainfo:  projektijuht Janely Org  tel 5400 4090  ruum 335

4. Kuhu kandideerida?

Riik Kooli nimi Eriala Kohtade arv Praktika periood päevades
Austria Bildungszentrum Gartenbau, Langenlois maastikuehitus, aiandus floristika 4 21
Saksamaa Ernst Benary Schule Erfurt maastikuehitus, aiandus, floristika 4 21
Saksamaa Gregor-Mendel Berufskolleg Paderborn maastikuehitus 2 30.04-19.05.2018
Saksamaa Staatliche Fachschule für Blumenkunst Weihenstephan floristika 2 21
Ühendkuningriik Historic Buildings and Monuments Commission for England aiandus 2 21.04-11.05.2018
Soome Etelä-Savon Koulutus Oy, Mikkeli aiandus 2 03.05-28.05.2018
Soome Hämen Ammatti-Instituutti maastikuehitus, aiandus 2 21
Soome Espoon Seudun Koulutuskuntayhtymä, OMNIA maastikuehitus 2 21
Soome Lounais-Suomen Koulutuskuntayhtymä tekstiilkäsitöö 2 14
Soome Järviseudun Koulutuskuntayhtymä, Jamin keskkonnakaitse 2 07.05-20.05.2018
Prantsusmaa Chambre Commerce Industrie de Rennes floristika 4 20
Prantsusmaa Maison Familiale Horticole de Machecoul maastikuehitus, aiandus 2 20
Soome TTS Institute floristika 2 21
Taani Jordbrugets Uddannelsescenter Århus aiandus 2 21
Soome Koulutuskeskus Salpaus tekstiilkäsitöö 2 14

Riikide taha, kus pole veel kuupäevaliselt praktikaaegu teada, ilmub info jooksvalt.Partnerkoolide kirjeldusi ja praktikalugusid saab lugeda maastikuehituse, aianduse ja floristika partnerite lehekülgedelt!

* * *

Noortel on tänapäeval rohkem võimalusi kui kunagi varem. Õppida, reisida, töötada ja elada võib pea ükskõik, millises riigis. Valik on isegi ehk liigagi kirju.
Õpingute kestel võid ennast avastada olukorrast, kus töökoha saamiseks on vaja kogemust, aga kogemuse saab töötades. Klassikaline “nokk kinni, saba lahti” situatsioon. Sellist tüüpi surnud ringi lõhkumiseks on nutikas valik erialane praktika, erilise kogemuse saab just seda välismaal tehes.
Loe, missuguseid eeliseid sulle välismaal läbitud praktika annab siit.