Positiivne koostöö toimetulekuks erivajadusega inimestega

Koht: Räpina Aianduskool
Aeg: Kinnitatatkse hiljemalt 15. juuli.
Maht: 34 tund, sellest 24 kontakttundi ja 10 iseseisva töö tundi

Sihtgrupp: Erialase tasemehariduseta sotsiaal- ja hooldustöötajad, tegevusjuhendajad ning aegunud erialase haridusega 50+ inimesed.

Koolituse alustamiseks soovitavalt aastane tööalane kokkupuude erivajadustega inimestega.

Koolituse läbinu:
1. Oskab mõista, aidata ja toetada erivajadusega inimest.
2. Oskab ennast kaitsta ja kehtestada erinevates konfliktsituatsioonides erivajadusega inimesega.
3. Oskab toime tulla oma emotsioonide ja pingetega ennast ning teisi kahjustamata.
4. Oskab teha koostööd hoolealuste lähedaste ja kolleegidega.

ÕK Positiivne koostöö toimetulekuks

Hind: tasuta, toetab Eesti riik ja Euroopa Liit.
Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Kursusele registreerumise vorm

Nimi *
Isikukood *
Aadress *
Töökoht ja amet *
Haridustase *
Telefon *
E-post: *
Aeg
Koht
Põhjendus ja lisainfo *