Positiivne koostöö toimetulekuks erivajadusega inimestega

Koht: Räpina Aianduskool
Aeg: Kinnitatakse hiljemalt 3. september.
Maht: 34 tund, sellest 24 kontakttundi ja 10 iseseisva töö tundi

Sihtgrupp: Erialase tasemehariduseta sotsiaal- ja hooldustöötajad, tegevusjuhendajad ning aegunud erialase haridusega 50+ inimesed.

Koolituse alustamiseks soovitavalt aastane tööalane kokkupuude erivajadustega inimestega.

Koolituse läbinu:
1. Oskab mõista, aidata ja toetada erivajadusega inimest.
2. Oskab ennast kaitsta ja kehtestada erinevates konfliktsituatsioonides erivajadusega inimesega.
3. Oskab toime tulla oma emotsioonide ja pingetega ennast ning teisi kahjustamata.
4. Oskab teha koostööd hoolealuste lähedaste ja kolleegidega.

ÕK Positiivne koostöö toimetulekuks

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 23.05.2018 nr 1.1-2/18/221 käskkirja alusel.
Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Kursusele registreerumise vorm

Nimi *
Isikukood *
Aadress *
Töökoht ja amet *
Haridustase *
Telefon *
E-post: *
Aeg
Koht
Põhjendus ja lisainfo *