Õppija arengut toetav praktika

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Räpina Aianduskool korraldab KOOLITUSE PRAKTIKAJUHENDAJATELE: “Õppija arengut toetav praktika”.

Koolituse maht on 26 tundi.
Koolitused toimuvad:
*Räpinas 13. nov. ja 07. dets. 2017 – koolituskoht Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina
*Tallinnas 17. jaan. ja 14. veeb. 2018 – koolituskoht Tallinna Teeninduskool, Majaka 2, Tallinn
*Tartus 24. jaan. ja 05. veeb. 2018 – koolituskoht Tartu Loodusmaja, Lille 10, Tartu
Koolitaja on Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi külalislektor Ilona Sillak.

Sihtrühm: Räpina Aianduskooli tööandjate poolsed praktikajuhendajad.

Koolituse läbinu:
 teab praktika korralduse põhimõtteid ning oskab kavandada praktika protsessi;
 teab õppija arengut toetavaid praktika juhendamise meetodeid ja arengut toetava tagasiside andmise põhimõtteid;
 omab teadmisi aktiivsest suhtlemisest ja suhtlemistõketest;
 teadvustab meeskonnatöö olulisust;
 väärtustab eneseanalüüsi kui enesearengu alust praktika juhendajana.

1. õppepäev
10.00 – 12.15 Praktika korraldus ja põhimõtted
12.15 – 13:00 lõuna
13:00 – 14:30 Praktika kavandamine koostöös praktikandiga
14.30 – 14.15 paus
14.15 – 16.15 Praktikajuhendaja eneseanalüüs

2. õppepäev
10.00 – 12.15 Suhtlemisoskused ja arengut toetav tagasiside
12.15 – 13:00 lõuna
13:00 – 14:30 Meeskonnatöö olulisus praktika protsessis
14.30 – 14.15 paus
14.15 – 16.15 Praktika juhendamisel olulised oskused

Kursuse lõpetajale väljastatakse Räpina Aianduskooli täienduskoolituse tunnistus või tõend.

Koolitus on osalejale tasuta!  Koolitused toimuvad projekti „Tööandjate ja õppeasutuste koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel“ raames. Projekti rahastaja on Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti Riik.

Koolitusel osalejate arv on piiratud, seega on vajalik eelregistreerumine. Registreerumisvormil märgi kindlasti, millises linnas toimuvas koolituses soovid osaleda.
Õppekava

Lisainfo: Kadi Koosapoeg, Räpina Aianduskooli praktikakorraldaja
kadi.koosapoeg@aianduskool.ee, tel 5333 4820

Kursusele registreerumise vorm

Andmed koolitusel osaleja kohta:


Nimi *
Isikukood *
Aadress *
Töökoht ja amet *
Haridustase *
Telefon *
E-post
Aeg:
Koht *
Põhjendus ja lisainfo

Koolituse eest tasuja andmed kui maksja pole sama isik