Õppekorraldus

Õppetöögraafik 2017/2018 õa

* * *

Õppesekretär Maarja Sõukand vormistab õpilaspileteid, väljastab tõendeid (ruum 237, maarja.soukand@aianduskool.ee, tel 5336 3600).
Sessioonõppe (mittestatsionaarse õppe) juhataja Karin Kask (ruum 242, karin.kask@aianduskool.ee, tel 5333 2300).
Praktikakorraldaja Kadi Koosapoeg (ruum 303, kadi.koosapoeg@aianduskool.ee, tel 5333 4820).
Erasmus+ projekti raames toimuvate õpirännete (praktika) korraldamisega tegeleb projektijuht Janely Org (ruum 335, janely.org@aianduskool.ee).

Paljundada, printida ja skanneerida saab raamatukogus (ruum 235), A3 suurusega materjale saab printida ja paljundada õpetajate toas (ruum 306).
Arvutiklass 307 on õpilastele avatud igapäevaselt kl 16-20.

TUGISPETSIALISTID:
Õpilasnõustaja Ülle Viksi (ruum 302, ulle.viksi@aianduskool.ee, tel 530 26150) – karjäärinõustamine, sotsiaalpedagoogiline ja esmatasandi psühholoogiline nõustamine
Eripedagoog Riina Vikman (Maarja Küla, riina.vikman@aianduskool.ee) – eripedagoogiline nõustamine

Karjääri- ja õppenõustamisteenuseid pakub ka Põlvamaa Rajaleidja keskus.

Räpina Aianduskooli õpilaste tugisüsteem

* * *
Räpina Aianduskooli kooliõde
: Lagle Lapp (tel 5692 1838, laglelapp@gmail.com).
Vastuvõtt Võru mnt 1, Räpina Haigla polikliiniku II korrusel, kab 39. Kooliõe vastuvõtuajad:
E 11.00-12.00
T –
K 11.00-12.00
N 12.00-14.00
R 11.00-12.00

Abi väljaspool vastuvõtuaega:
PEREARSTI NÕUANDETELEFON 1220 on üleriigiline telefon, kust saab meditsiinilist nõu 24 tundi ööpäevas eesti ja vene keeles. 1220 telefonilt saab nõu lihtsamate terviseprobleemide korral, juhiseid esmaseks abiks ja vajadusel ka infot tervishoiu korraldust puudutavates küsimustes. Helistamisel ei tuvastata helistaja isikut, helistada ja nõu küsida saavad ka ravikindlustuseta inimesed. Lauatelefonilt helistades on esimesed 5 min helistajale tasuta, edasi on kõne kohaliku kõne hinnaga. Mobiililt helistades kehtib paketipõhine hind.
Põlva Haigla Erakorralise meditsiini osakond (EMO)- Põlva, Uus tn 2
Tartu Ülikooli Kliinikumi Erakorralise meditsiini osakond (EMO)- Tartu, Puusepa 8
KIIRABI 112

Ettepanekute või kaebustega koolitervishoiuteenuse osutaja tegevuse kohta palun pöörduda:
Eesti Haigekassa Tartu osakond                         Tervishoiuameti Lõuna talitus
Põllu 1 a, Tartu                                                        Põllu 1 a, Tartu
tel. 7447430                                                             tel. 7447400