Õppekorraldus

NB!  Lõpu- ja kutseeksamid 2016/17 õa

Aedniku kutseala (nooremaednik, tase 3 ja aednik, tase 4) kutse taotlemine

Aedniku kutseala (nooremaednik, tase 3 ja aednik, tase 4) kutseeksam Räpina Aianduskooli aianduse eriala lõpetajatele toimub 28.06.2017 Räpina Aianduskoolis.
Kutse taotlejal palun esitada elektroonselt digitaalselt allkirjastatuna kooli õppesekretärile aadressil anneli.hirmo@aianduskool.ee järgmised dokumendid:

Dokumentide esitamise tähtaeg on 22.06.2016.

* * *

NB! Maastikuehituse eriala lõpueksam toimub 27.-29.juuni 2017 Räpina Aianduskoolis.

Maastikuehituse eriala lõpu- ja kutseeksami juhendiga saab tutvuda siin – RAK lõpueksami 2017 juhend

Maastikuehituse eriala lõpetajal on võimalik sooritada kooli lõpueksam kutseeksamina.

19. juuniks tuleb kutseandjale (Eesti Maastikuehitajate Liit) esitada kutsekvalifikatsiooni taotluse avaldus

Kutse taotlemiseks vajalikud juhendid leiab Eesti Maastikuehitajate Liidu kodulehelt.

Lisainfo:
Priit Karjane
Räpina Aianduskooli maastikuehituse eriala juhtõpetaja
Tel: 5627 1215
E-mail: priit.karjane@aianduskool.ee

* * * * * * * *

NB!  2017/18 õa algab õppetöö 28. augustil.

Statsionaarse õppe õppetöögraafik 2016/17 õa

Mittestatsionaarse õppe õppetöögraafik 2016/17 õa

Töökohapõhise nooremaednik, tase 3 õppegrupi AN16-31-T õppesessioonid 2016/17 ja 2017/18 õa

Töökohapõhise maastikuehitaja (osakutse haljasalade hooldaja), tase 4 õppegrupi MH16-42-T õppesessioonid 2016/17 ja 2017/18 õa

Õppesekretär Anneli Hirmo vormistab õpilaspileteid, väljastab tõendeid, annab vastused õppetöö korra seotud küsimustes (ruum 237, tel 5336 3600).
Paljundada, printida ja skanneerida saab raamatukogus (ruum 235), A3 suurusega materjale saab printida ja paljundada õpetajate toas (ruum 306).
Sessioonõppe (mittestatsionaarse õppe) juhataja Karin Kask (ruum 242, karin.kask@aianduskool.ee, tel 5333 2300).
Praktikakorraldaja Kadi Koosapoeg (ruum 303, kadi.koosapoeg@aianduskool.ee, tel 5333 4820).
Välisriikides toimuvate praktikatega tegeleb projektijuht Janely Org (ruum 335, janely.org@aianduskool.ee).

TUGISPETSIALISTID:
Õpilasnõustaja Ülle Viksi (ruum 302, ulle.viksi@aianduskool.ee, tel 530 26150) – karjäärinõustamine, sotsiaalpedagoogiline nõustamine
Eripedagoog Riina Vikman (Maarja Küla, riina.vikman@aianduskool.ee) – eripedagoogiline nõustamine

Räpina Aianduskooli kooliõde
: Lagle Lapp (tel 5692 1838, laglelapp@gmail.com).
Vastuvõtt Võru mnt 1, Räpina Haigla polikliiniku II korrusel, kab 39. Kooliõe vastuvõtuajad:
E 11.00-12.00
T –
K 11.00-12.00
N 12.00-14.00
R 11.00-12.00

Abi väljaspool vastuvõtuaega:
PEREARSTI NÕUANDETELEFON 1220 on üleriigiline telefon, kust saab meditsiinilist nõu 24 tundi ööpäevas eesti ja vene keeles. 1220 telefonilt saab nõu lihtsamate terviseprobleemide korral, juhiseid esmaseks abiks ja vajadusel ka infot tervishoiu korraldust puudutavates küsimustes. Helistamisel ei tuvastata helistaja isikut, helistada ja nõu küsida saavad ka ravikindlustuseta inimesed. Lauatelefonilt helistades on esimesed 5 min helistajale tasuta, edasi on kõne kohaliku kõne hinnaga. Mobiililt helistades kehtib paketipõhine hind.
Põlva Haigla Erakorralise meditsiini osakond (EMO)- Põlva, Uus tn 2
Tartu Ülikooli Kliinikumi Erakorralise meditsiini osakond (EMO)- Tartu, Puusepa 8
KIIRABI 112

Ettepanekute või kaebustega koolitervishoiuteenuse osutaja tegevuse kohta palun pöörduda:
Eesti Haigekassa Tartu osakond                         Tervishoiuameti Lõuna talitus
Põllu 1 a, Tartu                                                        Põllu 1 a, Tartu
tel. 7447430                                                             tel. 7447400