Õppekorraldus

Õppetöögraafik 2018/2019. õa

Tundide toimumise ajad

Õppesekretär: Maarja Sõukand vormistab õpilaspileteid, väljastab tõendeid                                                                    (ruum 237, maarja.soukand@aianduskool.ee, tel 5336 3600).

Sessioonõppe (mittestatsionaarse õppe) juhataja: Karin Kask                                                                                        (ruum 242, karin.kask@aianduskool.ee, tel 5333 2300).

Statsionaarse õppe kursuste juhatajad:
Katrin Kivistik (maastikuehituse ja aianduse eriala, katrin.kivistik@aianduskool.ee),
Irma Samoldina (floristika eriala, irma.samoldina@aianduskool.ee),
Õnne Rämmann (keskkonnakaitse eriala, onne.rammann@aianduskool.ee).

Praktikakorraldaja: Kadi Koosapoeg (ruum 303, kadi.koosapoeg@aianduskool.ee, tel 5333 4820).
Projektijuht: Janely Trahv (Erasmus+ projekti raames toimuvate õpirännete (praktika) korraldamine)
(ruum 335, janely.trahv@aianduskool.ee).

Paljundada, printida ja skanneerida saab raamatukogus (ruum 235), A3 suurusega materjale saab printida ja paljundada õpetajate toas (ruum 306).

Arvutiklass 307 on õpilastele avatud igapäevaselt kl 16-20.

Arvutitugi: Valdur Truija (arvutiklass 313, valdur.truija@aianduskool.ee; tel 5663 6162)
T 8.00-8.30
K 8.00-8.30
N 16.00-18.00