Õpetajad

töötajate e-posti aadressid: eesnimi.perenimi@aianduskool.ee

Nimi

Amet

Info

Aila Kikas Õpetaja tikkimise põhialused
Ain Ruthe Õpetaja keskkonnaalane seadusandlus
Aivar Parksepp Õpetaja maastikuehitus
Aivo Pedosk Õpetaja aiatöömasinate kasutamine
Alar Maran Õpetaja maaparandus
Andres Vaasa Õpetaja dendroloogia, puittaimed, haljasalade rajamine
Anu Käär Õpetaja lillekasvatus, rohttaimed
Anu Seim Õpetaja suhtlemine ja klienditeenindus
Anu Torim Õpetaja haljasalade hooldamine
Arvi Lepisk Õpetaja ökoloogia, looduskaitse, keskkonnakaitse alused, ulukibioloogia ja jahindus, Eesti metsad ja metsakasutus, ornitoloogia, keskkonnaload ja aruanded, jäljed ja helid looduses
Eveli Naumanis Õpetaja majandus ja ettevõtlus
Heini Lumpre Õpetaja kehaline kasvatus
Heli Sinipalu Õpetaja zooloogia ja loomastik
Irma Samoldina Õpetaja ajalugu, ühiskonnaõpetus, erialane inglise keel
Irma Zettur Õpetaja seenekasvatus
Irmen Nagelmaa Õpetaja inglise keel, erialane inglise keel
Jaan Kivistik Õpetaja puuviljandus, viinamarjakasvatus
Jaana Vaino Õpetaja haljasalade rajamine ja hooldamine, lillekasvatus, sisehaljastuse kujundamine
Juta Lopp Õpetaja mesindus
Karin Herman Õpetaja esmaabi
Katrin Kivistik Õpetaja, kursusejuhataja asjaajamine, saksa keel, loodusturism
Katrin Uurman Õpetaja rohttaimed, rohtsete dekoratiivtaimede erikursus, haljasalade rajamine ja hooldamine
Koidula Rauk Õpetaja eesti keel, kirjandus
Leili Alaoja-Rein Õpetaja lilleseade, taimeseade, etnograafiline taimeseade
Liisi Kont Õpetaja puuviljandus
Maaja Kalle Õpetaja silmuskudumise põhialused
Mairold Mänd Õpetaja müüride ehitamine ja hooldamine, puidust rajatiste ehitamine ja hooldamine, arhitektuuri väikevormide erikursus
Marek Jakobi Õpetaja lilleseade, taimeseade, materjaliõpetus, dekoratsioon ja ruumikujundus, ilutaimede säilitamine
Maret Hunt Õpetaja inglise keel
Mari Eensaar Õpetaja kunstiõpetus, nahatöö, kompositsiooni alused, moejoonis, maalimine
Marko Laanes Õpetaja ehituse alused, väikevormide ehitamine, teed, haljasalade rajamine, veesilma rajamine, katusehaljastuse rajamine
Merike Aomets Õpetaja botaanika, puittaimed, looduslikud dekoratiivtaimed
Peedu Kaare Õpetaja geodeesia, veekaitse ja puhastusseadmed, hüdroloogia ja kliima
Pille Peterson Õpetaja lilleseade
Priit Trahv Õpetaja väikevormide ehitamine
Reet Palusalu Õpetaja haljasalade rajamine, eriotstarbelised istutusalad, kalmistu ja kalmu kujundus, katusehaljastus, murude rajamine ja hooldamine
Rein Kalle Õpetaja jäätmekäitlus
Reti Randoja-Muts Õpetaja kompositsioon ja värvus, Eesti mõisad ja mõisapargid, kujundusteemad väikeaia kujundamisel, väikeaia kujundamine, avalike haljasalade kujundamine
Sirje Tooding Õpetaja mulla- ja väetusõpetus, geoloogia ja mullastik, puukoolimajandus, marjakasvatus, puuviljandus, viinamarjakasvatus
Sulev Mets Õpetaja puude hooldamine ja raietööd
Svetlana Tund Õpetaja bioloogia, botaanika
Tairi Albert Õpetaja taimekasvatus, maheviljelus, köögiviljandus
Tarmo Evestus Õpetaja maastikuhooldus ja pargimajandus, ettevõtlusest tulenevad keskkonnamõjud, Eesti kalastik, keskkonnaprojektide kirjutamine, keskkonnaseire, regionaalplaneerimine, keskkonnatehnoloogiad
Tiiu Ruuspõld Õpetaja majandus ja ettevõtlus
Toivo Niiberg Õpetaja maitse- ja ravimtaimed, aiasaaduste säilitamine
Toomas Mastik Õpetaja loodusfotograafia, keskkonnakaitse, loodusvarade kasutamine
Toomas Songi Õpetaja riigikaitse
Ulve Kangro Õpetaja tootearendus, heegeldamise põhialused
Uno Minka Õpetaja töökeskkonnaohutus, tööseadusandlus
Urve Grünberg Õpetaja eesti keel, kirjandus, soome keel
Valdur Truija Õpetaja füüsika, keskkonnafüüsika, arvutiõpetus, geoinfosüsteemid
Ülle Sarnit Õpetaja õmblemise alused, rahvakunsti alused, Eesti tekstiilipärand ja tänapäev, rahvuslikud motiivid tänapäeva rõivastuses, tekstiilmaterjalid, tekstiilide kompositsioon, kirjakunst, lapitöö,