Vastuvõtt

2018. aasta sügissemestril alustavasse õpperühma võetakse vastu 8 õpilast.
Õpilaste sisseastumisdokumentide esitamise periood on 18.04.-29.06.2018.

Õpingud algavad 27. augustil 2018. aastal.
Õpilaskandidaate kutsume eelkutseõppe laagritesse 2.-5. juulil või 23.-26. juulil 2018.

Vastuvõtukomisjon vormistab oma otsuse 21. augustil 2018. aastal.

Oodatud on põhikooli toimetuleku õppekava alusel lõpetanud õppurid!

Täpsem info:
Huko Laanoja, huko.laanoja@aianduskool.ee, tel: 5396 7369

Sisseastumiseks vajalikud dokumendid:

  • isikutunnistuse koopia;
  • arstitõend;
  • 4 fotot 3×4 cm paberkandjal;
  • lõputunnistus või selle koopia ja hinneteleht või selle koopia;
  • vanema või hooldaja kirjalik nõusolek õppima asumiseks;
  • vastuvõtu avaldus
  • õpilast ja tema harjumusi kirjeldav kirjutis lapsevanema/hooldaja poolt 1 A4 lk