Jahitunnistuse taotleja koolitus

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina

Maht: 56h, millest on auditoorset õpet 38h ja praktilist õpet 18h

Hind:  250€

Koolituse aeg: 12. jaanuar – 17. veebruar 2019.  Esimene koolituspäev on 12. jaanuar 2019 algusega kell 10.00.

Registreerumise tähtaeg on 7. jaanuar! Registreerumine Metsis keskkonnas – http://metsis.ejs.ee     Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.
Auditoorne õpe toimub nädalavahetuseti Räpina Aianduskoolis, laskeharjutused toimuvad lasketiirus.

Kursus on ettevalmistuskoolitus jahitunnistuse saamiseks. Kursuse edukalt läbinu omab põhjalikku ülevaadet ulukibioloogiast, ulukihoolest, keskkonnakaitsest, jahialastest õigustest, jahipidamisest, jahirelvadest, laskemoonast ja laskmisest. Kursus hõlmab ka esmaabikoolitust.

Kursuse põhiläbiviija andmed:

Arvi Lepisk – Keskkonnakaitse aluste, ulukibioloogia ja jahinduse pikaaegne õppejõud Räpina Aianduskoolis, Põlva Jahiselts MTÜ juhatuse liige.