Metsapuutaimede kasvatus

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina Aeg: 8. – 9. mai 2019 Maht: 24 tundi Sihtrühm: Metsa ja metsamaad omavad talunikud, väikeettevõtjad ja ettevõtete töötajad, kellel on metsamajandamise tulemusel vajalik metsastada uuendusraie käigus tekkinud langid. Koolitusel ei saa osaleda inimesed, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal. Koolituse läbinu: teab ja tunneb peamisi metsapuid.. Loe edasi

Raietöölise väljaõppe koolitus

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina Aeg: 16. – 27. aprill 2018 kell 9.00 Hind: 650€ Õppekava maht: 80 tundi Koolituse läbiviijad: Urmas Roht, Sulev Mets Kursuse eesmärgiks on anda teoreetilised ja praktilised juhised raietöölisele ja raietöödele esitatavatest keskkonna ja kvaliteedinõuetest; ergonoomilistest töövõtetest jpm. ning praktilised oskused raietööde teostamiseks arvestades töötervishoiu, keskkonna ja kvaliteedi nõudeid.. Loe edasi

Raietöölise väljaõppe koolitus, tase 3

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina Aeg: 04. – 15. veebruar 2019 Maht: 90 h Sihtrühma kirjeldus: Erialase hariduseta täiskasvanud ja/või väikeettevõtjad (inimesed, kellel puudub metsanduse haridus või raietöölise kutse, mis takistab neil töötamast metsa raie- ja hooldustöödel, metsauuenduste rajamisel ja hooldamisel või oma väikeettevõtluses teenuse pakkumist ning kes soovivad valmistuda 3.taseme kutseeksamiks). Koolituse alustamise.. Loe edasi

Raietöölise 3. taseme koolitus, kutseeksamiks ettevalmistamine

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina Aeg: 27. nov. – 14.dets. 2017 kell 09:00 – 14:00 Maht: 114 tundi Sihtgrupp: Erialase hariduseta täiskasvanud ja/või väikeettevõtjad (inimesed, kellel puudub metsanduse haridus või raietöölise kutse, mis takistab neil töötamast metsa raie- ja hooldustöödel, metsauuenduste rajamisel ja hooldamisel või oma väikeettevõtluses teenuse pakkumist ning kes soovivad valmistuda 3.taseme.. Loe edasi