Koostöö ja suhtlemine lapsevanematega

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina. Aeg: Kinnitatakse hiljemalt 3.september 2018. Maht: 18 tundi Sihtrühm ja selle kirjeldus: Lasteaedade töötajad, huvikoolide töötajad, huvialaringide juhendajad, puudega lapse hooldajad, noorsootöötajad. Eelistatud on madalama haridustasemega inimesed. Õppe alustamise nõuded: – Kuulumine sihtgruppi – Koolitusele tulija ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal. – Valmisolek osaleda vähemalt 70.. Loe edasi

Positiivne koostöö toimetulekuks erivajadusega inimestega

Koht: Räpina Aianduskool Aeg: Kinnitatakse hiljemalt 3. september. Maht: 34 tund, sellest 24 kontakttundi ja 10 iseseisva töö tundi Sihtgrupp: Erialase tasemehariduseta sotsiaal- ja hooldustöötajad, tegevusjuhendajad ning aegunud erialase haridusega 50+ inimesed. Koolituse alustamiseks soovitavalt aastane tööalane kokkupuude erivajadustega inimestega. Koolituse läbinu: 1. Oskab mõista, aidata ja toetada erivajadusega inimest. 2. Oskab ennast kaitsta ja kehtestada.. Loe edasi

Fototöötlus visualiseerimiseks

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina Aeg: NB! UUEL AJAL! 6.okt. – 3.nov. 2018 Koolituspäevad on 6.okt; 13.okt; 2-3.nov. algusega kell 8.00 Maht: 40 tundi Sihtgrupp: Sihtgrupiks on aianduse, aiakujunduse või maastikuarhitektuuri eriala inimesed, kes vajavad oma töös 2D aiaplaani, lõike, perspektiivi visualiseerimist, kuid kelle oskused on aegunud või puudulikud. Õppe alustamise tingimuseks on arvutikasutamise oskus.. Loe edasi

InDesign portfolio

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina Aeg: 22. – 24.aug. 2018 algusega kell 8.00 Maht: 30 tundi Sihtgrupp: Sihtgrupiks on aianduse, aiakujunduse või maastikuarhitektuuri eriala inimesed, kes vajavad oma tööde esitamiseks ühtset väljundit, kuid kelle oskused on aegunud või puudulikud selle koostamisel. Õppe alustamise tingimuseks on arvutikasutamise oskus vähemalt algtasemel ja valmisolek osaleda 100% õppetegevuses. Koolitusel.. Loe edasi

Eesti keel klienditeenindajale

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina Aeg: 1. okt. – 23. nov. 2018 Koolituspäevad T, K ja R  9.00 – 12.00! Maht: 120 tundi (80 kontakttundi, 40 tundi iseseisvat tööd) Sihtgrupp: Töötavad või tööturule siseneda soovivad klienditeenindajad, kes räägivad emakeelena mõnda teist keelt. Eelisjärjekorras saavad kursusel osaleda erialase hariduseta, keskhariduseta või aegunud oskustega  Eesti elanikud vanuses.. Loe edasi

Ajaga sammu – efektiivne ajakasutus

Koht: Räpina Aianduskool Pargi 32, Räpina Aeg: Kinnitatakse hiljemalt 3. september. Maht: 24 tundi Koolitaja: Toivo Niiberg Sihtgrupp: Erialase hariduseta ja/või keskhariduseta inimesed ja/või 50+ töötavad inimesed ja/või 50 + erineva tasemega juhid ja spetsialistid, kelle töös on pikema perspektiiviga ülesandeid ja kiiret otsustamist ning tegutsemist vajavaid küsimusi ning teemade ja tegevuste vahel tuleb kiiresti.. Loe edasi

Praktiline klienditeeninduse ja müügi aluskoolitus

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina Aeg: 17. – 18. september 2018 algusega kell 9.00 Maht: 16 ak tundi Hind: 65 € Ootame koolitusele kõiki müügi- ja klienditeeninduse valdkonnas tööd alustavaid isikud, oma teadmiste värskendamist või täiendamist soovivaid isikud ja väikeettevõtjad oma toote/teenuse paremaks müügiks. Käesolev kursus on kõigile, kes vajavad klienditeeninduse ja müügialaseid oskusi oma.. Loe edasi

Toimetulek ja positiivne koostöö erivajadustega inimestega

Koht: Räpina Aianduskool Aeg: Kinnitatakse hiljemalt 3. september. Maht: 60 tund, sellest 40 kontakttundi ja 20 iseseisva töö tundi Sihtgrupp: Erialase tasemehariduseta sotsiaal- ja hooldustöötajad, tegevusjuhendajad ning aegunud erialase haridusega 50+ inimesed. Koolituse alustamiseks soovitavalt aastane tööalane kokkupuude erivajadustega inimestega. Koolituse läbinu: 1. Määratleb erivajaduse olemuse ja konkreetse erivajadusega kaasneva käitumismustri. 2. Oskab mõista, aidata.. Loe edasi