Sõstra- ja vaarikakasvatus

Koht:  Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina Aeg: 19. – 20. aprill, koolituspäeva  algus kell 9.00! Maht: 16 tundi, millest kontaktõppe maht on 14 ak tundi. Hind: 65€ Ootame koolitusele kõiki huvilisi, kes juba tegelevad või sooviksid hakata tegelema sõstra- ja vaarikakasvatusega ning kes soovivad saada teadmisi, kuidas hoida oma istandus terve ja saagirohke. Koolituse läbinu: • teab sõstra-.. Loe edasi

Maasikakasvatus algajale

Koht:  Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina Aeg:    5. mai, koolituspäeva  algus kell 9.00! Maht: 8 tundi Hind: 45€ Ootame koolitusele kõiki huvilisi, kes juba tegelevad või sooviksid hakata tegelema maasikakasvatusega ning kes soovivad saada teadmisi, kuidas hoida oma istandus terve ja saagirohke. Koolituse edukaks läbimiseks peavad osalejal olema algteadmised rohttaimedest. Koolituse läbinu : teab aedmaasika bioloogilisi iseärasusi ja nõudeid.. Loe edasi

Õitsvate põõsaste lõikamine

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina Seoses külmade ilmade jätkumisega ja ebasoodsate ilmastikutingimustega oleme lükanud kursuse „Õitsvate põõsaste lõikamine“ toimumise aprilli. UUS AEG:  K-R, 4. – 6. aprill 2018   Koolituspäevade algus kell 09.00. Maht: 32 tundi Sihtrühm:  Haljastustöötajad, kellel puudub erialane kutseharidus ja kompetents.  Aegunud oskustega 50+ inimesed.  Haljastust pakkuvad väikeettevõtjad. Koolituse läbinu : .. Loe edasi

Magnooliad – uued lemmikud koduaias ja linnahaljastuses

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina Aeg: 24. mai 2018  algusega kell 9.00 Maht: 8 ak tundi Hind: 45 € Koolitajaks on mitmete raamatute autor, metsanduse, looduskaitse, aianduse ja haljastusega nii Räpina Aianduskoolis õpetajana, EMÜ-s lektorina kui ka mitmetes riiklikes institutsioonides erinevatel ametikohtadel seotud olnud Urmas Roht.  Ootame koolitusele kõiki aednikke (s.h. vallaaednikud), avalike haljasalade ja mänguväljakute.. Loe edasi

Vähelevinud vili-, leht- ja juurköögiviljade kasvatamine avamaal

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina Aeg: 16. märts – 11. mai 2018  Koolituspäevad toimuvad reedeti 16.03., 06.04., 20.04., 04.05. ja 11.05. algusega kell 9.00! Maht: 34 tundi Sihtrühm: eralase hariduseta, aegunud oskustega 50+ inimesed, väikeettevõtjad (nt. väiketalupidajad). Koolituse läbinu : 1. tunneb vähelevinud köögiviljakultuuride liike -ja sorte; 2. rakendab vähelevinud köögiviljakultuuride kasvatamisel ja hooldamisel agrotehnoloogia.. Loe edasi

Puittaimede talvitumiseks ettevalmistamine

Koht: Räpina Aianduskool , Pargi 32, Räpina Aeg: oktoober 2018 Maht: 32 tundi Sihtrühm: • haljastustöötajad, kellel puudub erialane kutseharidus ja kompetents; • aegunud oskustega 50+ inimesed; • haljastust pakkuvad väikeettevõtjad. Koolituse läbinu : • oskab lähtuda puittaime talveks ettevalmistamisel liigi kasvukoha nõuetest, • hindab puittaime sügisväetamise vajadust ning valib väetamiseks sobilikud väetised, • lõikab liigi omapärast.. Loe edasi

Puuvilja- ja marjaaia varakevadine hooldus

Koht: Pärnumaa, Häädemeeste Aeg: K – R  11. – 13. aprill 2018 Koolituspäeva algus esimesel päeval kell 10.00, järgnevatel päevadel kell 9.00! Maht: 24 tundi Sihtrühm: • Erialase aiandusliku tasemehariduseta või aegunud oskustega põllumajandus- ja aiandusettevõtjad ning nende töötajad. • Erialase aiandusliku erihariduseta madalama haridustasemega inimesed (eelistus keskhariduseta või 50+ soovijatel). Koolituse edukaks läbimiseks peaks.. Loe edasi

Pookimine

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina Aeg: 09.03.-13.04.2018 Koolituspäevad: 9.märts, 10.märts ja 13.aprill algusega kell 9.00 Maht: 24 tundi Sihtrühm: Erialase tasemehariduseta aianduse valdkonna väikeettevõtjad, aednikud, kes kavatsevad sooritada kutseeksamit ning aegunud oskustega 50+ inimesed ja aiandushariduseta töötud, kes soovivad aianduse valdkonnas tööturule naasta. Koolituse läbinu : • Valib pookimisvõtete tegemiseks sobivad töövahendid • Kasutab ohutuid töövõtteid pookimisel ja.. Loe edasi