Floristika algõpe

Aeg ja koht: I grupp 6.märts – 21.märts 2019 Räpinas, II grupp okt. – nov. TartumaalKoolituspäevad Räpinas: K – N 6. – 7. märts, K – N 13. – 14. märts ja K – N 20. – 21. märts algusega kell 9.00Maht: 52h Sihtgrupp: Erialase floristi tasemehariduseta täiskasvanud ja/või aegunud oskustega (floristi õpingutest möödunud vähemalt 10.. Loe edasi

AutoCAD 3D

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, RäpinaAeg: 22.03. – 13.04. 2019 Õppepäevad on R – L 22. – 23.03., R – L 05. – 06.04., ja R – L 12. – 13.04. algusega kell 8.00.Maht: 40 h Juhendaja: Kadri Maikov – maastikuarhitekt, PhD. Eesti Maaülikooli lektor, joonestusõppejõud ja AutoCAD maaletooja Usesoft AS atesteeritud instruktor. Räpina Aianduskooli õpetaja.. Loe edasi

Kergete rõivaste rätsepa alusõpe I

Koht: Pargi 32, Räpina, Räpina AianduskoolAeg: Kinnitatakse hiljemalt 15. jaanuar 2019Maht: 130h, millest 100 kontakttundi Sihtgrupp: • erialase tasemehariduseta täiskasvanud;• keskhariduseta täiskasvanud;• aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+;• varem massõmblusettevõttes töötanud õmblejad;• tekstiilkäsitöölised. Koolituse alustamise nõuded:Kuulumine sihtgruppiKoolitusele tulija ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal Kursuse läbinu:1. Teab ja loetleb erinevatest tekstiilkiududest kangaste omadusi,.. Loe edasi

Täistaimse toidu koolitus toitlustajatele

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, RäpinaAeg: 26.jaanuar – 10.veebruar 2019 kell 9.00 – 18.00 Koolitus toimub järjestikustel nädalavahetustel! Maht: 44 tundi Sihtgrupp: Koolide, lasteaedade ja toitlustusettevõtete kokad, abikokad ja muud toitlustamisega kokku puutuvad inimesed. Eelistatud on erialase hariduseta või aegunud oskustega inimesed, madalama haridustasemega inimesed ja 50+ inimesed. Õppe alustamise tingimuseks on toidu valmistamise kogemus ja valmisolek osaleda.. Loe edasi

Vitspunumine

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, RäpinaMaht: 14hToimumise aeg: 15.-16. veebruar 2019Õppepäeva algus esimesel päeval kell 10.00Õpetaja: Lasse Virolainen – omab 8 aastast töö- ja juhendamiskogemust intellektipuudega noortega SA Maarja Külas. Lisaks põhitööle tegeleb loodusmatkade ja õppeprogrammide läbiviimisega, juhendab erinevaid korvipunumise õpitubasid. Osalustasu: 75€ Palume võimalusel koolitusele tulles kaasa võtta: –        Oksakäärid–        Terav nuga–        Näpitstangid–        Kindad (soovituslikult.. Loe edasi

Vähelevinud ja perspektiiviga köögiviljade kasvatus ning kasutus ja töötlus

Koht: Räpina AianduskoolAeg: Kinnitatakse hiljemalt 15.jaanuar 2019Maht: 40 tundi Sihtrühm: Aia ja põllumaad omavad talunikud, väikeettevõtjad ja ettevõtete töötajad, kellel on vajadus maad kasutada ratsionaalsemalt. Eelistatud on madalama haridustasemega (alg-, põhi- või keskharidus) inimesed ja inimesed vanuses 50+. Koolituse alustamise nõuded:Kuulumine sihtgruppi.Algteadmised köögiviljandusest.Koolitusele tulija ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal. Õpiväljundid:Kursuse läbinu• teab ja tunneb.. Loe edasi

Viljapuude lõikamine, tüvede ravimine ja noore puu ümberpookimine

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, RäpinaAeg: 4. – 6. aprill 2019 Saaremaal, ülejäänud kursuste ajad kinnitatakse hiljemalt 15. jaanuar 2019Maht: 24h Sihtrühm: Erialase aiandusliku tasemehariduseta või aegunud oskustega põllumajandus- ja aiandusettevõtjad ning nende töötajad. Eelistatud on madalama haridustasemega inimesed (eelistus keskhariduseta või 50+ soovijatel). Koolituse alustamise nõuded: Algteadmised viljapuude kasvutingimustest Kuulumine sihtgruppi Koolitusele tulija ei õpi.. Loe edasi

Puud ja põõsad linnahaljastuses

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, RäpinaAeg: Kinnitatakse hiljemalt 15. jaanuar 2019Maht: 24 tundi Sihtrühm: Metsa ja metsamaad omavad talunikud, väikeettevõtjad ja ettevõtete töötajad, kellel on metsamajandamise tulemusel vajalik metsastada uuendusraie käigus tekkinud langid.Koolitusel ei saa osaleda inimesed, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal. Koolituse läbinu: teab ja tunneb peamisi metsapuid ja nende.. Loe edasi