Mikromatk õite ja viljade maailma

MIKROMATK ÕITE JA VILJADE MAAILMA Eesmärk: Kinnistada õpilaste varasemaid botaanikaalaseid teadmisi läbi praktilise töö. Arendada õpilaste käelist tegevust ja avardada nende silmaringi. Sihtgrupp:7.-9.klassi õpilane, loodushuviline Grupisuurus: kuni 20 õpilast Seosõppekavaga: Õpilane omandab teadmisi ja oskusi õite ja viljade ehitusest. Õpitulemus: Õie kroonide erinevad tüübid ja viljade liigitus, kasutamine ja tähtsus. Programmi toimumise koht ja kestvus:.. Loe edasi

Muld ja taimed

MULD JA TAIMED Eesmärk Programmiraames omandavad õpilased teadmised/oskused: milliseid muldi vajavad erinevad taimed kasvamiseks, mis on mulla lõimis, kuidas määrata mulla happelisust ehk mulla pH. Praktilise tööna määratakse mulla pH taset ja istutatakse antud mullale sobivad taimeliigid kassetti (kassett 4-le taimele). Taimekasseti saab programmis osaleja kaasa. Sihtgrupp: Põhikooli vanemaastme, 7.-9.klassi õpilane Grupisuurus: Kuni15õpilast Seos õppekavaga:.. Loe edasi

Põlvamaa omanäolised elupaigad – nõmmed ja nõmmemetsad

  PÕLVAMAA OMANÄOLISED ELUPAIGAD – NÕMMED JA NÕMMEMETSAD Eesmärk: Nõmme taime- ja loomaliikide ning nende kohastumuste tundmaõppimine. Tutvustada looduskaitse vajalikkust, kaitsealuseid liike. Tutvustada metsa- ja nõmmetaimestikku ning loomastikku. Sihtgrupp: põhikooli II – III kooliaste Grupisuurus: kuni 20 õpilast Seos õppekavaga: KESKKOND JA JÄTKUSUUTLIK ARENG – Ainevaldkond “Loodusained“ II kooliaste 6.klass 9. Mets elukeskkonnana. Metsade ja.. Loe edasi

Kopra tegemised looduses

KOPRA TEGEMISED LOODUSES Eesmärk ja programmi tutvustus: Tutvumine kopra iseloomulike käitumisharjumustega ja tegevusjälgedega looduses. Veekogude ääres liikudes võib märgata omapäraselt langetatud puid, veevoolu tõkestavat tammi ja esmapilgul veidrikku kuhilat, mis koosneb porist ja puuroigastest. Need ongi kopra tegevusjäljed. Õppeprogramm koosneb kahest osast. Esimene osa toimub ruumis, kus vaatame-katsume kopra koljut, nahka, nuusutame kopranõret ning vaatame.. Loe edasi